لایسنس

Plesk Web Admin Edition 1Y

Built for website
and server administration
10 domains
WordPress Toolkit SE

1,900,000تومان

50,000 Beállítási díj
Rendelés
Web Pro Edition 1Y

Complete solution for
web developers and designers
30 domains
WordPress Toolkit
Developer Pack
Subscription Management
Account Management

2,850,000تومان

50,000 Beállítási díj
Rendelés
Web Host Edition 1Y

Build and grow your
hosting business on Plesk
Unlimited domains
WordPress Toolkit
Developer Pack
Subscription Management
Account Management
Reseller Management

4,650,000تومان

50,000 Beállítási díj
Rendelés
Cpanel VPS 1Y

Unlimited User

607,460تومان

157,540 Beállítási díj
Rendelés
Direct admin VPS 1Y

Unlimited User

480,000تومان
évente
170,000 Beállítási díj
Rendelés
litespeed 1Y
Cloudlinux 1Y
507,000تومان

297,000 Beállítási díj
Rendelés
Virtualizor 1Y
507,000تومان

297,000 Beállítási díj
Rendelés