Viewing articles tagged 'windows'

 ‫رفع مشکل chain SSL در ویندوز سرور‬

ابتدا Run را باز کنید. ( Win + R) دستور MMC.exe  را وارد کنید....