Viewing articles tagged 'wondwosserver'

 ‫رفع مشکل chain SSL در ویندوز سرور‬

ابتدا Run را باز کنید. ( Win + R) دستور MMC.exe  را وارد کنید. از بخش File  گزینه Add/Remove...